หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ:-

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางวัชนันท์ วิโรจน์รัตนกุล

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายสุรินทร์ ชาวสวน

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นายปริญญา ยาวรัมย์

  เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวสุภาทิพย์ กิ่งแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวพัชรี อยู่สุข

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวศศิวิมล ขจัดโรคา

  พนักงานจ้างเหมาบริการ (ทั่วไป)

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง