หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายชลอ ชิงชัยชนะ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายสงบ อยู่สุข

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ กมลรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายพน พิศเพ่ง

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ