หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ:-

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางสาวบุญรัตน์ ทัฬหนิรันดร์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

  0857644140

 • thumbnail

  จ่าเอกไชยะภัทร สีหานาม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นางสาวผ่องศรี คะรานรัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • thumbnail

  นางวัชนันท์ วิโรจน์รัตนกุล

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายยุทธนา ชัยชุมพล

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวชลทิชา ปราบรัมย์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวแสงแข กิ่งแก้ว

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม