หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสิริวัฒน์ สวัสดิกิจจานนท์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายวิลาศ นิวอนรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายเสรี พิศเพ่ง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายสุรพัศ พิศเพ่ง

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ