ซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม 
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
     
โครงการอบรมการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้วิทยากรสอนหลักสูตรว่ายน้ำ โดยเน้นไปที่การฝึกลอยตัว การเตะเท้า และการเอาชีวิตรอดในน้ำ ข้อปฏิบัติหากต้องเดินทางด้วยเรือ หรือการช่วยชีวิตคนจมน้ำ เป็นต้น ซึ่งโดยหลักการแล้วถ้าคนล 
     
โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน...     จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อบล็อกลอดถนน...     จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงกาก่อสร้างศาลาที่พักรอรถโ...     จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่ว...     จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านเมืองฝางเจริญสุขตำ...     จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้ง"ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ"...     จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางทอระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านเมือ...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบเมืองฝาง เรื่องโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ...     จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-25...     จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ประจำปีงบประมาณ 2...     จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผุ้ชนะการประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ
   ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) จำนวน 3 โครงการ
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาฮ้อ หมู่ที่5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
   ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) บ้านขาม หมู่ที่ 8 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
   ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) บ้านติม หมู่ที่ 7 ตำบลศรีภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำเทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
   แก้ไขวัน เวลา ในการเสนอราคาของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายองหลุ
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านองหลุ หมู่ที่ 3
   ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านองหลุ
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สายอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3-9 ตำบลเกาะขวาง
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรสายเรืองรัตน์ หมู่ 8 ตำบลเกาะขวาง
   ประกาศฯประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรสายเรืองรัตน์ หมู่ 8 ตำบลเกาะขวาง (E-Auction)
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ   สมัยสามัญ ...
18   มีนาคม  "วันท้องถิ่นไทย"  ...
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559                             ...
งานประเพณีวันหัวผักกาดขาวของดีเมืองกระสัง ...
 
ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  


code_breaker
code_breaker  


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์  


ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์  


หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท
หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท  

โครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมไป 1 ตำบล 1 วัด อ.กระสัง
โครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมไป 1 ตำบล 1 วัด อ.กระสัง  

สืบสานงานประเพณีวันผักกาดขาวของดีเมืองกระสัง
สืบสานงานประเพณีวันผักกาดขาวของดีเมืองกระสัง  

สืบสานงานประเพณีวันผักกาดขาวของดีเมืองกระสัง ประจำปี ๒๕๕๙
สืบสานงานประเพณีวันผักกาดขาวของดีเมืองกระสัง ประจำปี ๒๕๕๙  

สืบสานงานประเพณีวันผักกาดขาวของดีเมืองกระสัง ประจำปี ๒๕๕๙
สืบสานงานประเพณีวันผักกาดขาวของดีเมืองกระสัง ประจำปี ๒๕๕๙  

สืบสานงานประเพณีวันผักกาดขาวของดีเมืองกระสัง ประจำปี ๒๕๕๙
สืบสานงานประเพณีวันผักกาดขาวของดีเมืองกระสัง ประจำปี ๒๕๕๙  

สืบสานงานประเพณีวันผักกาดขาวของดีเมืองกระสัง ประจำปี ๒๕๕๙
สืบสานงานประเพณีวันผักกาดขาวของดีเมืองกระสัง ประจำปี ๒๕๕๙  

สืบสานงานประเพณีวันผักกาดขาวของดีเมืองกระสัง ประจำปี ๒๕๕๙
สืบสานงานประเพณีวันผักกาดขาวของดีเมืองกระสัง ประจำปี ๒๕๕๙  
อบต.บริการเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แย่
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 23.20.193.33
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,027,370

กรกฎาคม 2560
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

"เสียงปฎิรูป"   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
Tel : 044-666112  Fax : 044-666113
Email : sriphoomlocal@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.